Upotreba META tagova

Ukoliko mislite da će vam poznavanje i upotreba meta tagova omogućiti visoko pozicioniranje u pretraživačima, vreme je da vam neko kaže da ste u zabludi. Već nekoliko godina unatrag, upotreba meta tagova u svrhe bolje pozicije u pretraživačima je izgubila smisao; prošlo je vreme kada je moglo da se natrpa što više relevantnih fraza u meta keywords tag i da se time poboljšaju pozicije u pretraživačima. Po mom mišljenju postoji još samo nekoliko tagova koji su u u upotrebi i koji mogu da koriste. Ja ću u ovom članku pokušati da nabrojim nekoliko i da objasnim njihovu svrhu.

Prvo treba objasniti šta su meta tagovi - Meta tagovi su informacije smeštene u "head" prostor vaših web strana. To su HTML tagovi koji pružaju informacije ili brauzeru ili nekom pretraživaču o sadržaju web strane i posetioci uglavnom nemaju koristi od njih, izuzev naravno title taga. Osim "title" taga, informacije koje se nalaze u head prostoru ne mogu se videti od strane posetioca koji gledaju vašu stranu u brauzeru. Najčešće upotrebljivani i manje - više korisni tagovi su:

Title Tag je veoma značajan i važan tag i u njemu se nalazi naslov vaše strane. Bez obzira što TITLE Tag nije meta tag, mislim da bi trebalo opisati njegov značaj i upotrebu.. Pravilno korišćenje ovog taga vam može poboljšati pozicije u pretrazivačima. Preporučujem da se u title tag ne stavlja preko 15 reči i da se najbitnije reči stave na početak. Ovde treba biti vrlo pažljiv jer morate imati u vidu da nisu samo pretraživači ti koji ce videti ovaj tag - sve što se u njemu nalazi videće se kao naslov u vrhu brauzera i ukoliko neko doda vaš sajt u "Favorites" ili "Bookmarks", to ce biti reči koje će da opisuju vašu stranu. Da sumiram: za title tag je najbolje staviti razuman i kratak naslov ali pokušati što je moguće više prirodnije da bitnije reči budu na pocetku ili što bliže.

Primer:
<title>Meta Tagovi - Upotreba Meta Tagova - Greenfish Web Design</title>

Ukoliko vas interesuju meta tagovi, kako se koriste i sl. koje bi ste reci prvo ukucali u pretraživac da to nadete? Mislim da sam u ovom primeru pogodio koje bi ste reči najverovatnije ukucali u pretraživač. Upravo je to način kako pravilno koristiti title tag ;)

Description META Tag je tag u kojem se nalazi glavni opis sadržaja vaše strane. Ovaj tag podržavaju svi pretraživači ali najviše ga upotrebljavaju AltaVista, AllTheWeb i Teoma. Google i Yahoo ga ponekad koriste ali uglavnom sami kreiraju svoj opis koji kupe sa web strane ili kupe podatke iz direktorijuma: DMOZ-a(Google) i Overture-a(Yahoo).

Mislim da je ovaj tag potrebno imati ali treba voditi računa da se u ovom tagu ne nalazi više od 200 karaktera. Preterivanje u ovom tagu nekada može dovesti do toga da vas neki pretraživači mogu početi smatrati za "spam sajt" čime bi vaše pozicije znatno opale; nekad vas zbog velikog preterivanja mogu čak i skroz izbrisati iz svog index-a. Ovo važi i za druge tagove - moj najbolji savet je: NE PRETERIVATI!

Primer:

<meta name="description" content="Članak o upotrebi meta tagova: koji meta tagovi su potrebni i zašto, na koji način oni mogu da utiču na pozicioniranje u pretraživačima.">

Keywords META Tag predstavlja seriju ključnih fraza koje se nalaze na vašem sajtu. Ovde možete staviti sve specifične fraze koje reprezentuju vaš sajt ali ih treba uskladiti tako da to budu i reči koje bi neko ukucao u pretraživac ukoliko želi da pronađe informacije koje sadrži vaš sajt. Vrlo je bitna stvar da se ovde ne stavljaju reči koje se ne nalaze na vašoj strani - znaci smisaono i prirodno prilagodite sadržaj vaše strane tako da sadrži fraze koje bi neko ukucao u pretraživac ukoliko traži ono što vi nudite (stavite se na mesto korisnika: Šta bi ste vi ukucali da nadete ono što vaš sajt nudi?). Upravo te fraze treba da postoje u ovom tagu. Preporučljivo je da u ovom tagu ne bude više od 250 karaktera; ovaj tag ne podržavaju Google, AllTheWeb i AltaVista, dok ga Tehoma I Yahoo podržavaju. Ja lično koristim ovaj tag zbog Yahoo-a i ukoliko su vam pozicije na Yahoo-u bitne koristite ovaj tag. Treba naglasiti da ovi tagovi iz dana u dan sve više gube vrednost i znacaj u optimizaciji sajtova i da ih danas i ne morate implementirati zarad pozicija u glavnim pretraživacima (oni su uveliko počeli ignorisati ovaj tag zbog njegove zloupotrebe i preterivanja u broju fraza) - njihov algoritam pretraživanja je daleko evoluirao, ali neki manji pretraživaci ih i dalje koriste i daju im značaj tako da ne škodi da se koriste.

Primer:

<meta name="keywords" content="upotreba meta tagova, meta tagovi, title tag, description meta tag, keyword meta tag, pretraživači, pozicioniranje, optimizacija sajtova.">

Language META Tag definiše jezik na kojem je vaš sajt. Ovaj tag je potreban nekim meta pretraživačima prilikom klasifikacije vašeg sajta po jeziku tako da ga nije loše imati pogotovo ako submitujete vaš sajt automatski u više pretraživača.

Primer:
<meta name="language" content="Serbian, Srpski">

Refresh META Tag - Ovaj tag može da bude koristan ukoliko menjate ime neke strane ili ukoliko je premeštate na neko drugo mesto. Upotrebom ovog taga definišete adresu strane na na koju će se redirektovati posetilac posle određenog vremena, koje se takođe definiše u ovom tagu. Ovaj tag preporučujem samo u slučajevima kada ste reimenovali ili premestili vašu stranu i u slučajevima kada je, npr, posetilac popunio neku formu pa ga posle uspešnog submit-a pošaljete na index stranu.

Primer:

<meta name="refresh" content="1;URL=http://www.greenfish.rs">
Učitava se stranahttp://www.greenfish.rs nakon 1 sekunde.

Revisit META Tag definiše vreme, u danima, za koje bi pretraživač trebalo ponovo da poseti vašu stranu. Preporučljivo za sajtove koji često menjaju sadržaj strane.

Primer:

<meta name="revisit-after" content="10 Days">

Robots META Tag definiše pretraživačima koje strane da indeksira i koje linkove da prati. Podrazumevana vrednost, bez korišćenja ovog taga je "all" ili "index, follow" što bi značilo da ovaj tag nema potrebe da koristite osim u slučaju da neke strane ne želite da budu indeksirane. Vrednosti koje podržava ovaj tag su:

  • "all" - znači da se indeksira strana i prate svi linkovi sa nje.
  • "index, follow" - isto kao all.
  • "noindex, follow" - znači da se ne indeksira strana ali da se prate linkovi sa nje.
  • "index, nofollow" - znači da se indeksira stranica ali da se ne prate linkovi.
  • "noindex, nofollow" - znači da se niti indeksira strana niti se prate linkovi.
  • "none" - isto kao noindex, nofollow.

Ukoliko želite bolju kontrolu nad tim koje će se strane indeksirati ili ne, preporučujem da to uradite pomoću "robots.txt" fajla koji je podržavaniji nego Robots META Tag.

Primer:

<meta name="Robots" content="index, follow">

Author META Tag sadrži ime autora strane. Ovaj tag nije potreban ali ga možete koristiti ako hoćete.

Primer:

<meta name="author" content="Darko Krsmanović - Đura">

Copyright META Tag se koristi da se definišu prava kopiranja (copyright).

Primer:

<meta name="copyright" content="Copyright © 2001-2005 Greenfish, All Rights Reserved">

Abstract META Tag je sličan "description" tagu i neki pretraživači ga ubacuju kao opis rezultata prilikom pretraživanja. Ovaj tag možete staviti ali on i nije toliko bitan.

Primer:

<meta name="abstract" content="Upotreba meta tagova i primeri">

Postoji još hrpa meta tagova koji su podržavani od strane pretraživača ali najveću upotrebu imaju gore pomenuti.

Vrh

Podaci o autoru:


Darko Krsmanovic (Đura) - radi za web dizajn firmu Greenfish, gde je zadužen za sve vidove web marketinga i optimizacije sajtova za visoko pozicioniranje na glavnim pretraživačima (Google, Yahoo, MSN...), ekspert za usability testing i osmišljavanje sajtova koji su iznad svega laki za korišćenje. Copyright © 2007 Web Dizajn Greenfish

Ovaj članak se može objaviti na drugom sajtu ukoliko se zadrže podaci o autoru zajedno sa svim linkovima.

Kako poceti. Prvi koraci ka novom web sajtu

Da bismo stekli generalnu sliku o Vašem projektu i tako bili u mogućnosti da pripremimo okvirnu ponudu, korisno bi bilo da popunite ovaj online formular i u kratkim crtama opišete šta Vam je potrebno. Pritom, pitanja na koja ovde treba da odgovorite, pomoći će i Vama da preciznije formirate zahteve i lakše nam ih prenesete.

Formular za inicijalnu procenu izrade sajta